Op 1 april 2023 wordt statiegeld in Nederland verplicht. Dit is alles wat je moet weten.

Lees meer

Op 1 april 2023 wordt statiegeld in Nederland verplicht. Deze maatregel is bedoeld om de hoeveelheid zwerfafval in Nederland terug te dringen en de recycling van plastic flessen te verbeteren. In dit blogbericht geven we je een antwoord op alle prangende vragen rond deze nieuwe wetgeving.

Wat is statiegeld?

Statiegeld is een vergoeding die wordt betaald bij de aankoop van een product, zoals een plastic fles. Wanneer de consument de lege fles weer inlevert bij een inleverpunt, krijgt hij of zij het statiegeldbedrag terug. Het doel van statiegeld is om consumenten te stimuleren hun lege flessen in te leveren, zodat deze gerecycled kunnen worden.

Waarom wordt statiegeld verplicht?

In Nederland belanden jaarlijks miljoenen plastic flessen in de natuur. Deze flessen worden vaak niet opgeruimd en veroorzaken vervuiling en schade aan het milieu. Door het verplicht stellen van statiegeld hoopt de overheid deze problemen aan te pakken en de recycling van plastic flessen te verbeteren.

Hoe werkt het nieuwe statiegeldsysteem?

Vanaf 1 april 2023 moeten alle producenten van plastic flessen statiegeld heffen op hun producten. Het gaat hierbij om alle flessen die geschikt zijn voor hergebruik, zoals frisdrankflessen en waterflessen. Het statiegeldbedrag wordt vastgesteld op €0,15 per fles. Consumenten krijgen dit bedrag terug wanneer zij de fles inleveren bij een inleverpunt, zoals een supermarkt.

Het nieuwe statiegeldsysteem wordt uitgevoerd door de producenten van de plastic flessen. Zij zijn verantwoordelijk voor het opzetten van een systeem van inzamelpunten en het verwerken van de ingeleverde flessen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een retoursysteem waarbij de flessen worden opgehaald bij de supermarkt en naar een centrale verwerkingsinstallatie worden gebracht.

pexels-shvets-production-7512876

Wat zijn de voordelen van statiegeld?

Het verplichten van statiegeld heeft verschillende voordelen. Ten eerste zal het zwerfafval in Nederland verminderen. Doordat de consument geld kan verdienen door lege flessen in te leveren, zullen er minder flessen worden weggegooid. Daarnaast zal het statiegeldsysteem de recycling van plastic flessen verbeteren. De producenten van de flessen zijn zelf verantwoordelijk voor het verwerken van de ingeleverde flessen, waardoor zij gestimuleerd worden om meer te investeren in duurzame recyclingtechnieken.

Welke verpakkingen vallen onder de nieuwe wet?

Vanaf 1 april 2023 zijn producenten verplicht om statiegeld te heffen op alle kleine plastic flessen en blikjes die ze op de Nederlandse markt brengen. Dit geldt voor drankverpakkingen tot en met 3 liter. Het gaat om verpakkingen van mineraalwater, frisdranken, sappen, zuiveldranken, energiedranken en sportdranken. Ook verpakkingen van wijn en gedistilleerde dranken vallen onder de nieuwe wet.

Hoeveel statiegeld moet je betalen?

Het statiegeldbedrag is vastgesteld op €0,15 per flesje of blikje. Dit bedrag wordt bij aankoop in rekening gebracht en kan worden teruggevorderd door de lege verpakking in te leveren.

Waar kan je statiegeld terugkrijgen?

Je kan het statiegeld terugkrijgen bij elke winkel die deze verpakkingen verkoopt en bij supermarkten die deze verpakkingen aanbieden. Daarnaast kunnen ook speciale inzamelbakken worden geplaatst op openbare plaatsen, zoals in parken of op treinstations.

Wat gebeurt er als je verpakkingen niet inlevert?

Als je de verpakkingen niet inlevert, ben je het statiegeldbedrag kwijt. Daarnaast riskeren producenten en importeurs van deze verpakkingen boetes als ze niet aan de verplichtingen van de wet voldoen.

Deel dit artikel